Norrifrån

NORRIFRÅN    Nostalgi och minnen

Välmapouda

Visste inte då.

Sista hösten.


Så lycklig jag var då jag lyckades bestiga mitt "hemmaberg".Berget Välbmabouda. - en vinter för länge sedan.

Foton från förr

Minnena -

Doften av nyslaget hö,varma somrar, höstar med lingonplockning, fiske, smaken av nykokt fisk, spegelblankt vatten, första kameran gav ett livslångt intresse

STRÖVTÅG I HEMBYGDEN


Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.

Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad,
var mig hälsad! - Men var är min faders gård,
det är tomt bakom lönnarnas rad.

Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt,
där den låg, ligger berghällen bar,
men däröver går minnet med vinden svalt,
och det minnet är allt som är kvar.


G Fröding

BARNDOMSLANDET

På stigar går man aldrig

riktigt ensam.

Fötterna har sällskap med

alla steg som stigit

stigen fram.


Ingrid Sjöstrand

Och man vet vem som är släkt med vem .... något så när. Men jag vet var seitarna stod.

Och stenåldersboplatserna kan jag fortfarande peka ut. Och jag vet var grunden är. Och storstena.